Modesto
Fraga

Obra en prosa. Volume I, de Ramón Marcote
 Edición crítica (Narrativa)
 marzo de 2023
 Biblioteca da Fisterranía