Modesto
Fraga

Do amor salgado
 Poesía
 1997
 Fundación O Grelo-Amigos de Galicia