Miguel
Sande

O negociador
 Narrativa (Novela)
 maio de 2022
 Edicións Xerais