Miguel
Sande

A traxectoria caótica do péndulo
 Poesía
 outubro de 1990
 Editorial Galaxia