Miguel
Sande

39 veces chao
 Teatro
 2002
 Finalista Premio Rafael Dieste, 2001
 Deputación da Coruña
 A Coruña

 Indeterminada. Variada
 Drama
 Indeterminado. Variado
 media
 Baleiro. Pantalla. Proxeccións
 1 feminina/s
 Serie de conversas telefónicas entre unha muller e o seu amante