Miguel
Sande

A palabra soterrada (Apuntes do deserto)
 Poesía
 1994
 Edicións Espiral Maior