Miguel
Sande

Á alba pide comigo vivir
 Teatro
 1986
 Xunta de Galicia
 Imprenta Paredes
 Santiago de Compostela

 Teatro textual
 Drama
 Teatro realista
 media
 Interiores: cuarto, cociña e baño.
 3 feminina/s e 4 masculina/s
 Unha moza a punto de rematar a carreira descobre que está grávida.

 2000
 I Festival Alternativo de Teatro, Música e Danza de Compostela