Miguel Anxo
Fernán-Vello

A estraña señorita Lou
 Teatro
 1982
 Cadernos da Escola Dramática Galega