Miguel Anxo
Fernán-Vello

X Festival da Poesia no Condado. Escolma Poética
 Poesía (Poemas soltos)
 1990
 Sociedade Cultural e Desportiva do Condado