Miguel Anxo
Fernán-Vello

A casa dos afogados
 Teatro
 febreiro de 1990
 Premio Biblioteca do Arlequín, 1989. En colección "A Biblioteca do Arlequín", nº 15. Sotelo Blanco Edicións
 Sotelo Blanco
 Santiago de Compostela

 Teatro textual
 Drama
 Teatro simbolista
 media
 Interiores (comedor, cuarto) dunha casa de hóspedes da Galiza litoral.
 3 feminina/s e 3 masculina/s
 O acontecer dunha casa de hóspedes na beiramar está marcado pola presenza de quen alí atopou a morte.