Mercedes
Queixas Zas

Partituras
 Poesía
 xullo de 2019
 Edicións Laiovento
 Domínguez Alberte, Xoán Carlos