Mercedes
Queixas Zas

Lois Pereiro. A urxencia poética dun futuro alleo
 Biografía
 2011
 Edicións Laiovento