Mercedes
Queixas Zas

Vivir, unha aventura irrepetíbel. Biografía de Mª do Carme Kruckenberg
 Biografía
 marzo de 2011
 Editorial Galaxia