Mercedes
Queixas Zas

Ramón Piñeiro. A expresión cultural dunha estratexia política
 Biografía
 maio de 2009
 Edicións Laiovento