Marta
Dacosta

Análise práctica de Con pólvora e magnolias, X. L. Méndez Ferrín
 Ensaio
 1994
 Sotelo Blanco Edicións