Marta
Dacosta

Acuática alma
 Poesía (Poemario)
 novembro de 2011
 Edicións Espiral Maior