Marta
Dacosta

Balada das costureiras esquecidas
 Poesía
 2007
 Publicado na revista Move do Pub Modus Vivendi en 2007. Edición dixital en 2008