Mario
Regueira

Outono aquí
 Narrativa (Novela curta)
 2012
 Edicións Sotelo Blanco. Premio Lueiro Rey de novela curta 2011. Segunda edición en Menino morreu, en 2022