Marilar
Aleixandre

Santiago de Compostela desde dentro
 Divulgación (Guía)
 outubro de 2019
 Alvarellos Editora