María Xosé
Queizán

Metáfora da metáfora
 Poesía
 maio de 1991
 Edicións Espiral Maior