María Xosé
Queizán

Vivir a galope
 Biografía (Memorias)
 outubro de 2018
 Edicións Xerais