María Xosé
Queizán

A Cartuxeira
 Teatro
 xullo de 2008
 Peza incluída no libro "Antígona. A cartuxeira. Neuras"
 Galaxia
 Vigo

 Teatro textual
 Drama
 Teatro realista
 media
 Int. Cociña. Casa vella. Int. Mercado. Ext. Rúa. Int. Sala de espera dun hospital
 4 feminina/s e 2 masculina/s
 Na mesa dunha cartuxeira crúzanse os destinos de varios personaxes de distinta procedencia social.