María Xosé
Queizán

Fora de min
 Poesía
 1994
 Sons Galiza Libros