María Xosé
Queizán

Escrita da certeza (Por un feminismo optimista)
 Ensaio
 marzo de 1995
 Edicións Espiral Maior