María Xosé
Queizán

Rosalía de Castro e o poder sexual
 Ensaio
 setembro de 2017
 Edicións Xerais