María Xosé
Queizán

Porca miseria
 Poesía
 2002
 Publicado en Festa da Palabra Silenciada. Edición dixital