María
Solar

O libro do noso mar
 Divulgación (Didáctica)
 1999
 Edicións Lea