María
Solar

Ecoloxía na aula
 Divulgación (Didáctica)
 1997
 Edicións Lea