María do
Cebreiro

Cuarto de outono
 Poesía (Poemario)
 2008
 Sotelo Blanco Edicións