María do
Cebreiro

Pérfida Erín (sete visións en terra)
 Poesía
 2002
 Edición dixital