María
Canosa

Á espreita na penumbra
 Narrativa (Literatura infanto-xuvenil)
 outubro de 1999
 Sotelo Blanco Edicións