Margarita
Ledo

A cultura e a creatividade galegas de cara ao ano 2000
 Ensaio
 1995
 Asociación Cultural Escola e Sociedade