Margarita
Ledo

Para unha historia do cinema en lingua galega. Marcas na paisaxe
 Ensaio (Cinema)
 xuño de 2018
 Editorial Galaxia