Margarita
Ledo

Foto-xoc e xornalismo de crise
 Ensaio (Xornalismo)
 1988
 O Castro