Margarita
Ledo

Caderno de viaxe
 Narrativa (Relatos)
 1989
 Edicións Xerais