Margarita
Ledo

Prensa e galeguismo
 Ensaio (Xornalismo)
 1982
 O Castro