Margarita
Ledo

O diario postelevisivo
 Ensaio
 1993
 Edicións Lea