Marcos
Calveiro

Cartas do terceiro día
 Poesía
 xuño de 2006
 Edicións Espiral Maior. VIII Premio de Poesía Concello de Carral 2005