Manuel
Lourenzo

Maldito idilio (O retrato)
 Teatro
 1987
 Peza incluída no libro "Monólogos", Colección Biblioteca do Arlequín, núm. 2
 Sotelo Blanco
 Barcelona

 Teatro textual
 Comedia
 Indeterminado. Variado
 curta
 Int. Sala humilde
 1 feminina/s
 Unha antiga amante de Picasso consegue roubar un dos seus cadros.