Manuel
Lourenzo

A Velada espectral de Mr. Peabody
 Teatro
 1996
 Peza incluída no libro "Veladas indecentes"
 Laiovento
 Ames - Galiza

 Teatro textual
 Indeterminado. Variado
 Indeterminado. Variado
 media
 Int. UCI Hospital. Ext. Cidade.
 5 feminina/s e 3 masculina/s
 Un grupo de xornalistas investiga supostas irregularidades en torno á venda dun convento