Manuel
Lourenzo

Cando chega Decembro
 Teatro
 1996
 Peza incluída no libro "Veladas indecentes"
 Laiovento
 Ames - Galiza

 Teatro textual
 Farsa
 Indeterminado. Variado
 media
 Int. Mansión neogótica con xardín
 5 feminina/s e 5 masculina/s
 Véspera das celebracións de Nadal nun sanatorio