Manuel
Lourenzo

Aquela historia de Bly
 Teatro
 2005
 Peza incluída no libro "Nocturnos" Premio AELG 2006
 Laiovento
 Ames - Galiza

 Teatro textual
 Comedia
 Indeterminado. Variado
 curta
 Int. Mansión campestre.
 2 feminina/s e 2 masculina/s
 Un equipo cinematográfico chega a unha lúgubre mansión para rodar un filme.

 Xuño 1987
 Praza de San Domingos (Ribadavia)
 Compañía Luís Seoane