Manuel
Lourenzo

A lúa pon o ovo en Verona
 Teatro
 2005
 Peza incluída no libro "Nocturnos" Premio AELG 2006
 Laiovento
 Ames - Galiza

 Teatro textual
 Indeterminado. Variado
 Indeterminado. Variado
 curta
 Ext. Cripta. Balcón. Ruelas e prazas de Verona.
 2 feminina/s e 2 masculina/s
 Romeu e Rossano loitan polo amor de Xulieta.