Manuel
Lourenzo

O maratón sentimental de Elisa Fortes
 Teatro
 2007
 Peza incluída no libro "Eléctricas"
 Laiovento
 Ames - Galiza

 Teatro textual
 Indeterminado. Variado
 Indeterminado. Variado
 media
 Int. Bar. Ext. Rúa. Ext. Finca. Ext. Terraza de bar. Int. Apartamento. Int. Cuarto escuro
 3 feminina/s e 6 masculina/s
 Elisa Fortes, herdeira dun importante xornal, é a peza central dun enredo no que se mesturan o laboral e as relacións interpersoais