Manuel
Lourenzo

A crise do director de escena
 Teatro
 2008
 Peza incluída no libro "As horas baixas"
 Laiovento
 Ames - Galiza

 Teatro textual
 Comedia
 media
 Ext. Veigas do Southwark. Londres. Int. Apartamento
 1 feminina/s e 1 masculina/s
 Un director de escena en plena crise de maturidade conversa coa súa antiga amante