Manuel
Lourenzo

Adeus, Madelón
 Teatro
 2003
 Peza incluída no libro "A larva furiosa. Adeus, Madelón". Deputación da Coruña
 Espiral Maior
 A Coruña

 Teatro textual
 Farsa
 Indeterminado. Variado
 media
 Int. Cela. Prisión. Int. Posto de observación
 1 feminina/s e 3 masculina/s
 Recreación dos últimos días dun convicto acosado pola prensa, que pretende as súas memorias

 1989
 Escola Dramática Galega
 Manuel Lourenzo