Manuel
Lourenzo

Terror e Miserias do Cuarto Reich
 Teatro
 2012
 Peza incluída no libro "Banqueiros", con texto prologal de Francisco Pillado Maior (coord.)
 Laiovento
 Ames - Galiza

 Teatro textual
 Indeterminado. Variado
 Drama rapsódico
 curta
 Sen determinar
 Sen determinar
 Conversa fragmentaria a varias voces sobre a crise e outros temas diversos.