Manuel
Lourenzo

Tres versións
 Teatro
 2010
 Estreas: "As Troianas", Espello Cóncavo, dir. Arturo López, Auditorio Municipal de Narón (outubro 1997); e "Transilvania", Estudio de Teatro Casahamlet, Edificio de Servicios Múltiples de Culleredo (xuño 2007).
 Laiovento
 Ames (A Coruña)

 Teatro textual
 Indeterminado. Variado
 Indeterminado. Variado
 media
 Ext. Campamento. Troia / Int. Cabana. Illa / Interiores e exteriores de Londres e Transilvania.
 18 feminina/s e 18 masculina/s
 Tres pezas cos denominadores comúns da morte e o crime a pairar sobre todas elas.