Manuel
Lourenzo

Concerto
 Teatro
 2009
 Laiovento
 Ames - A Coruña

 Teatro textual
 Indeterminado. Variado
 Indeterminado. Variado
 media
 Int: casa, casa no monte, soto, museo Domus (A Coruña). Ext: parque, touzal, camiño, xardín
 3 feminina/s e 11 masculina/s
 Tomo que recompila oito pezas polas que desfilan personaxes - célebres e anónimos - con profesións e afeccións diversas

 2002
 É Teatro
 Luis Avilés