Manuel
Lourenzo

Aquelas cousas do verán
 Teatro
 2011
 V Premio Abrente de Textos Teatrais, Ribadavia 2010
 Difusora de Letras, Artes e Ideas
 Lugo

 Teatro textual
 Indeterminado. Variado
 Teatro realista
 media
 Casa. Horta. Figueira. Paseo. Mar.
 4 feminina/s e 3 masculina/s
 Fragmentos de conversas dispares que transcorren perto do mar, na estación estival